Ang 8 post 4

Ang 8 post 4

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 4

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 4
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 8 post 4

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
Karam Khandd Kee Baanee Jor ||
करम खंड की बाणी जोरु ॥
In the realm of karma, the Word is Power.

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
Thithhai Hor N Koee Hor ||
तिथै होरु न कोई होरु ॥
No one else dwells there,
354-355 ਜਪੁ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮ ਪੰ. ੩
Jap Guru Nanak Dev

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here